Cyklopúť do Ríma

Niekoľkí naši farníci sa spolu s p. farárom Ondrejkom zúčastnili cyklopúte do Ríma, ktorá trvala od 5. do 18. augusta. V Ríme sa stretli so svätým otcom Františkom. Fotografie z audiencie si môžete pozrieť nižšie.

Púť a cyklopúť k Bráne Milosrdenstva

10. 7. 2016: V sobotu 16. 7. pozývame na farskú púť do Nového Mesta Nad Váhom k Bráne Milosrdenstva. Odchod pre peších je o 6:00, cyklopútnikov o 8:00 a pre inak putujúcich (vlak, autobus, auto, motorka...) je odchod individuálny. Od 10:00 bude vysluhovanie sv. zmierenia a o 11:00 bude sv. omša. Pozvite aj svojich priateľov na púť pre získanie duchovných darov spojených s milostivým rokom. 

9-dňová pobožnosť pred birmovkou

8. 6. 2016: Prosíme o zapojenie sa do 9-dňovej pobožnosti pred birmovkou. Ako sa modliť si môžete prečítať tu:

Cyklopúť na Svetové dni mládeže

5. 6. 2016: Trnavská arcidiecéza pozýva na púť do Krakowa v Jubilejnom roku milosrdenstva, ktorá sa uskutoční 9. 7. 2016. Viac info na pozvánke:
put Krakow

Cyklopúť na Svetové dni mládeže

28. 3. 2016: V dňoch 17. – 31. 7. sa bude konať cyklopúť z Červeníka do Krakova na Svetové dni mládeže.
cykloput Rim

Otázky na birmovku

21. 3. 2016: Kompletné znenie otázok na preskúšanie k birmovke si môžete stiahnť tu:

Cyklopúť - RÍM

1. 2. 2016: Tento týždeň sa definitívne určil termín cyklopúte Bratislava – Rím 2016. Bude to v dňoch 25. 6. – 6. 7. Bližšie informácie nájdete na plagáte vo výveske, alebo na web stránke farnosti.
cykloput Rim cykloput Rim

Katechézy pre dospelých a mládež

4. 1. 2016: Neokatechumenátne spoločenstvo začína v Piešťanoch v kostole sv. Cyrila a sv. Metoda katechézy. Konať sa budú každý týždeň v pondelok a štvrtok o 19.00 hod. Bližšie informácie nájdete vo výveske alebo v pozvánke.
pozvanka katechezy

Farské púte do Sv. Zeme

4. 1. 2016: Presné informácie o organizovaní púte do Sv. Zeme z našej farnosti a púte do Izraela spojenú s návštevou Petry si môžete prečítať tu:

Farský list

Ak sa chcete dozvedieť viac o poslednej etape rekonštrukcie kostola - oprave lavíc, o troch pilieroch duchovného života či duchovný program vianočného obdobia, prečítajte si nový farský list!
farsky list 1

Všetkým Vám, milí farníci, vyprosujeme pokojné prežitie sviatkov Narodenia Ježiša Krista!

Marian Ondrejka, farár
Peter Gula, kaplán
Jozef Lednický, výpomocný duchovný
Bohumil Mikula, výpomocný duchovný

Prihlasovanie na birmovku

30. 9. 2015: Záujemcov o sviatosť birmovania prosíme, aby vyplnili prihlášku (v odkaze nižšie) a odovzdali na fare. Prihlasovať sa je možné najneskôr do 1. 11. 2015.

Práce v kostole

20. 9. 2015: Tento týždeň pokračujeme v prácach a to nahadzovaním sanačnej omietky a vytvorením nového muriva v kostole Po skončení nedeľných sv. omší, alebo aj počas týždňa sa môžete prihlásiť u duchovného otca, ako súci a ochotní na túto odbornú prácu. Práce sa začnú v pondelok o 14:00 a budú pokračovať do odvolania. Paralelne sa budú montovať skelety na nové pódiá lavíc. Aktuálne oznámime prípadnú nutnosť pomoci pri odbornej práci p. Tomešeka.

9-dňová pobožnosť pred birmovkou

20. 9. 2015: Zapojme sa do deviatnika o zoslanie Ducha Svätého pre našich birmovancov. Každý večer o 20:00 sa každý na svojom mieste pomodlime desiatok sv. ruženca „Ktorý nám Ducha Svätého zoslal“ a modlitbu „Príď Duchu Svätý tvorivý“. Na záver o 20:10 udelí požehnanie z fary duch. otec farnosti Ondrejka. Modlitbu môžete nájsť tu:

Informácie pre birmovancov

20. 9. 2015: Informácie pre birmovancov z našej farnosti si možno prečítať buď na výveske alebo online tu:

Brigáda v kostole

V pondelok a utorok pozývame veriacich mužov a ženy do kostola na odstraňovanie olejového náteru. Práce začíname o 8:30 a končíme o 20:00 hod. Treba si priniesť so sebou aj pracovné náčinie. Pán Boh odplať za vašu angažovanosť a ochotu pomôcť!

Aktualita ohľadne prác v kostole

V stredu, 2. 9. 2015, privezú železné rošty do betónu. Prosíme o pomoc dobrovoľníkov - brigádnikov. Práca: uloženie zelených armatúr a zviazanie podľa pokynov zástupcu firmy podlahy. Za doterajšie úsilie Vás Boh odmeň!

Farský list ohľadne prác v kostole

Chcete sa dozvedieť viac o tom, čo prebieha vo farskom kostole sv. Štefana, čo sa rekonštruuje, aký je plán prác? Prípadne priložiť ruku k dielu? Čítajte farský list a buďte informovaní!
farsky list 1

Stav prác v kostole

Aktuálne správy o práci v kostole:

  • V pondelok 24.8. sa vyviezlo 5 kontajnerov stavebnej sute; o obed sa postarala p. Zrutová.
  • V utorok 25.8. sa vyviezlo 5 kontajnerov stavebnej sute z podlahy kostola; o pohostenie na obed mala starosť p. Duranová.

  • V stredu sa plánuje dokončiť vývoz stavebnej sute. Ráno je prísľub dovozu kameňa z lomu na podložie novej dlažby. Postupne sa bude fúrikmi rozvážať po kostole.

Fotky z prác v kostole:

Rekonštrukcia kostola

Z dôvodov rekonštrukcie kostola a inštalácie podlahového kúrenia v kostole bude kostol od 17. 8. do 30. 10. mimo prevádzky, preto sv. omše budú slúžené denne v novovytvorenej kaplnke budove CSŠ ulica Pod Párovcami, na prízemí.

Svätá zem s TV Lux

Cestovná kancelária AWERTRAVEL ponúka zájazd do Svätej zeme v termíne 15. 10. - 23. 10. 2015 pre farnosť Piešťany. Odborným sprievodcom bude Mgr. Marián Ondrejka, p. farár z farnosti sv. Štefana. Program, cena a viac informácií tu: info púť.

Deň otvorených kláštorov aj v Piešťanoch

Školské sestry De Notre Dame a pátri jezuiti pozývajú na Deň otvorených kláštorov, ktorý sa uskutoční 27. júna 2015 v záhrade a priestoroch komunity ŠSND, Kuzmányho 9 - pri parku.

pozvanka

Cirkevná spojená škola má nového riaditeľa

Do funkcie riaditeľa Cirkevnej spojenej školy v Piešťanoch bol vymenovaný Ing. Ján Morong na dobu od 1. júla 2015 do 30. júna 2020.

Výberové konanie na riaditeľa Cirkevnej spojenej školy

Rímskokatolícka cirkev Trnavská arcidiecéza (Jána Hollého 10, 917 66 Trnava) vyhlasuje v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Cirkevnej spojenej školy, Štefánikova 119, 921 01 Piešťany s organizačnými zložkami:
1. Cirkevná základná škola sv. Márie Goretti v Piešťanoch
2. Cirkevné gymnázium sv. Michala Archanjela v Piešťanoch
Podrobnejšie informácie:

Výberové konanie na riaditeľa Cirkevnej spojenej školy

Rímskokatolícka cirkev Trnavská arcidiecéza (Jána Hollého 10, 917 66 Trnava) vyhlasuje v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Cirkevnej spojenej školy, Štefánikova 119, 921 01 Piešťany s organizačnými zložkami:
1. Cirkevná základná škola sv. Márie Goretti v Piešťanoch
2. Cirkevné gymnázium sv. Michala Archanjela v Piešťanoch
Podrobnejšie informácie:

Referendum o ochrane rodiny

7. januára povedzme všetci 3x ÁNO v referende na ochranu rodiny.

Referendum o ochrane rodiny

Zhodnotenie roka 2014 a plány na rok 2015

Štatistické údaje za rok 2014 vo farnosti sv. Štefana v Piešťanoch, prehľad najdôležitejších plánovaných udalostí na rok 2015, prehľad investícií za rok 2014 a taktiež na rok 2015.

Výberové konanie - ukončené

Rímskokatolícka cirkev Trnavská arcidiecéza (Jána Hollého 10, 917 66 Trnava) vyhlasuje v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy sv. Márie Goretti (Štefánikova 119, 921 01 Piešťany) a výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Gymnázia sv. Michala Archanjela (Pod Párovcami 127, 921 01 Piešťany). Podrobnejšie informácie:

Pútnici z Piešťan na Národnej púti v Šaštíne

Dve fotografie prinášajú pohľad na pútnikov z piešťanskej Farnosti sv. Štefana,
ktorí sa zúčastnili Národnej púte k Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína
v pondelok 15. septembra 2014.Príprava na manželstvo

Dôležité informácie o príprave na uzavretie manželstva nájdete
na stránke snúbeneckých príprav: snubenci.piestanycm.fara.sk.
Aktualizované hranice farnosti sv. Štefana

Nasledujúci zoznam uvádza v abecednom poradí názvy ulíc spadajúcich do hraníc Farnosti sv. štefana Uhorského v Piešťanoch.


Agátová
Alexandra Šindelára
Andreja Hlinku

Bajzova
Beckovská
Beethovenova
Bernolákova
Bodona
Bottova
Budatínska

čachtická
čkalovova

Detvianska
Díčova
Domkársky rad
Dopravná (čiastočne)
Dubová

E. Belluša

Fándlyho

Haluzického
Holubyho
Hoštáky
Hričovská

Ivana Stodolu

Jánošíkova

Kalinčiakova
Kláštorská
Kollárova
Košecká
Kukučínova
Kuzmányho

Letná
Lipová

Mierová
Mojmírova
Mýtny rad

Na Lehote
Námestie SNP

Orviská
Orviský kút

Palárikova
Pplk. V. Ábela
Pod náhonom
Pod Párovcami
Potočná
Považská

Radlinského
Royova

Sadová
Sasinkova
Stromová
Strečianska
Svätoplukova
Sv. Štefana
Sv. Cyrila a Metoda

Šafárikova
Štefánikova
Štúrova

Tematínska
Teplická
Topoľová
Trenčianska

Úzka

Valová
Vodárenská

Winterova (čiastočne)

Zavretý kút


© 2008 fecit agathon