Podpora pamätnika

Občianske združenie Svetlo nádeje prosí o podporu projektu dokončenie pietne- ho, vzdelávacieho a oddychového miesta na bývalom Teplickom cintoríne.
Projekty sú zverejnené na web. stránke: http://www. tvorimekraj.sk pod okresom Piešťany. Zámerom spomínaného projektu je, aby bolo pri pamätníku rímsko-katolíckeho kňaza Antona Srholca a židovského rabína Ysachar Schlomo Teichtala krajšie okolie, aby slúžilo obyvateľommestainávštevníkomkmodlitbámiucteniusiosobností. Pamätné miesto chceme rozšíriť o pamätník regionálnym osobnostiam, ktoré bojovali za spra- vodlivosť a boli prenasledovaní totalitnými režimami Jozefovi Bučkovi (zahy- nul v koncentračnom tábore), Alexandrovi Baricovi a Štefanovi Dlháňovi, ktorí pomá- hali ľuďom vo vojne a podieľali sa na charitatívnej i osvetovej práci.
K tomuto projektu si treba vybrať aspoň ešte ďalšie dva. Boli by sme radi, aby ste privýberepamätaliajnakresťanské hodnoty,ktoréviaceréprojektyzahŕňajú.Hlasovať môžu obyvatelia Trnavského samosprávneho kraja nad 15 rokov do 15.11. 2020.

Spovedanie

Individuálne sväté spovede na požiadanie nie sú zakázané, nie
je však možné organizovať spoločné spovede. Ktokoľvek by sa chcel vyspo-
vedať, môže kontaktovať kňaza či osobne, alebo telefonicky 033/7726066.

Príprava ku sviatosti birmovania

Spoločné stretnutia birmovancov ako
i piatkové omše sú prerušené a budú obnovené, keď budú znovu bohoslužby
prístupné pre verejnosť. Príprava birmovancov sa v súčasnej situácii sústreďuje na vyučovanie na hodinách náboženstva v škole.

Usmernenia pre bohuslužby

Z rozhodnutia našich biskupov sa až do odvolania nesmú na území Slovenskej republiky sláviť verejné bohoslužby. Bohoslužby sa však vnašej farnosti konajú neverejným spôsobom. Na bohoslužbe môže byť prítomných 6 ľudí (kňaz a kostolníčka + 4 členovia rodiny, ktorá má úmysel sv. omše). Kňazi zahŕňajú všetkých ľudí do svojich modlitieb a slávenia svätých omší. Kostol je otvorený k súkromnej modlitbe zvyčajným spôsobom (predsieň). Pri vstupe do kostola je potrebné zachovať hygienické požiadavky a podľa možností sa ničoho nedotýkať.
Biskupi zároveň povzbudzujú veriacich k sledovaniu televíznych
arozhlasových prenosov bohoslužieb, ktoré sa budú konať neverejným spôsobom. Všetkých pozývajú k modlitbám a nestrácať nádej, napriek obavám, a s dôverou sa v našich rodinách obracať na Bohorodičku: „Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú a odvráť šírenie choroby. Oroduj sa nás, ktorí sa k tebe utiekame!“