Ikonopisecký kurz

V dňoch od 28. júna do 2. júla sa v Diecéznom Centre mládeže v Bojničkách, pod záštitou Komisie pre mládež Trnavskej arcidiecézy, uskutoční Ikonopisecký kurz spojený s duchovnou obnovou pod vedením mladého ikonopisca Pavla Reisela, ktorý je v súčastnosti aj bohoslovcom našej Trnavskej arcidiecézy. Ikony píše už viac ako 12 rokov. Tajomstvo ikon ako aj  techniku objavil počas pobytu v komunite CENACOLO v Chorvátsku. Jeho ikony sa nachádzajú vo viacerých kaplnkách po celom svete, ako aj v rôznych súkromných  zbierkach. Máte jedinečnú možnosť spoznať tajomstvo ikon ako aj možnosť odkryť vo Vás povolanie k ikonopisectvu. Na to aby ste napísali ikonu nepotrebujte umelecké vzdelanie ani extra umelecké vlohy iba vôľu povedať Bohu svoje: „Nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1, 38) a On Vám ukáže, že vie písať aj na krivých riadkoch. 
viac informácií nájdete na FB profile Ručne písané IKONY https://www.facebook.com/Ručne-p%C3%ADsané-IKONY-238451109696087/

Oprava dverí

Počas uplynulého týždňa prebehla generálna oprava všetkých vonkajších dverí nášho farského kostola. Oprava sa uskutočnila po 15 rokoch od inštalácie dverí a preto si vyžiadal odborné a rozsiahle zásahy, aby sa životnosť dverí predĺžila na ďalšie obdobie. Suma bola 6771,60 €. Ak by niekto chcel prispieť na opravu dverí, môže poslať peniaze na bankový účet farnosti:
názov: Rímskokatolícka cirekv, farnosť sv. štefana, Piešťany,
IBAN SK93 0900 0000 0002 8372 9634
Úprimná vďaka a Pán Boh odplať!