Oprava dverí

Počas uplynulého týždňa prebehla generálna oprava všetkých vonkajších dverí nášho farského kostola. Oprava sa uskutočnila po 15 rokoch od inštalácie dverí a preto si vyžiadal odborné a rozsiahle zásahy, aby sa životnosť dverí predĺžila na ďalšie obdobie. Suma bola 6771,60 €. Ak by niekto chcel prispieť na opravu dverí, môže poslať peniaze na bankový účet farnosti:
názov: Rímskokatolícka cirekv, farnosť sv. štefana, Piešťany,
IBAN SK93 0900 0000 0002 8372 9634
Úprimná vďaka a Pán Boh odplať!