Farnosť

Piešťanská farnosť, podľa zasvätenia farského chrámu, zverená pod ochranu sv. Štefana Uhorského, sa rozprestiera v severnej časti kúpeľného mesta Piešťany. Jej terajšie hranice ako aj začlenenie farníkov do nej podľa bydliska boli stanovené dekrétom Arcibiskupského úradu v Trnave od 15. júla 2004. Týmto dátumom vznikla v južnej časti mesta nová farnosť pri kostole sv. Cyrila a Metoda, konsekrovanom v jubilejnom roku 2000. Pre bližšie informácie o farnosti sv. Cyrila a Metoda navštívte jej oficiálnu web stránku na adrese www.piestanycm.fara.sk.

Podľa nových hraníc spadá do farnosti sv. Štefana 8 884 obyvateľov, z toho 5 000 rímskokatolíckeho vierovyznania. V školách s pôsobnosťou na území farnosti sa náboženstvo učí 1 934 detí a mladých ľudí.

Pravidelná výročná farská poklona Sviatosti Oltárnej je stanovená na 25. septembra.

Do územia farnosti je začlenená ako filiálka aj obec Veľké Orvište (Horné Orwissče, maďarsky Nagyörvistye). Z 963 obyvateľov obce je 841 rímskokatolíkov. Kostol z roku 1743 je zasvätený k úcte Panny Márie Nanebovzatej.