Bohoslužby

Najnovšie informácie a rozpis bohoslužieb na aktuálny týždeň nájdete vždy
v aktualitách na titulnej strane farskej webstránky.

Vo všeobecnosti však platia nasledovné časy bohoslužieb
(ak nie je v oznamoch uvedené inak):

Farský kostol sv. Štefana – uhorského kráľa
v Piešťanoch

V pondelok až sobotu bývajú sv. omše vždy ráno o 6:30 hod. a večer o 18:00 hod.
s výnimkou večernej sv. omše v piatok, tá začína o polhodinu neskôr, a to o 18:30.
V nedeľu sú sv. omše len v dopoludňajších hodinách, a to o 6:30 hod., o 7:30 hod.
a slávnostná farská sv. omša za veriacich farnosti o 9:00 hod.

Pre informácie o bohoslužbách v susednej rímskokatolíckej farnosti sv. Cyrila
a Metoda v Piešťanoch navštívte jej farskú web stránku www.piestanycm.fara.sk

Filiálny kostol Nanebovzatej Panny Márie vo Veľkom Orvišti

Počas týždňa bývajú dve sv. omše, spravidla v stredu a vo štvrtok, v prípade prvého piatku alebo ak sa v týždni vyskytne sviatok, sv. omše sa posúvajú podľa informácií
;;;;;;vo farských oznamoch. V nedeľu začína sv. omša vždy o 9:00 hod.