Bohoslužby

Farský kostol sv. Štefana - uhorského kráľa v Piešťanoch

• v pondelok až sobotu bývajú sv. omše vždy ráno o 6:30 hod. a večer o 18:00 hod.

• v nedeľu sú sv. omše len v dopoludňajších hodinách, a to o 6:30 hod., o 7:30 hod.
a slávnostná farská sv. omša za veriacich farnosti o 9:00 hod.


Pre informácie o bohoslužbách v susednej rímskokatolíckej farnosti sv. Cyrila a Metoda
v Piešťanoch navštívte jej farskú web stránku www.piestanycm.fara.sk.Filiálny kostol Nanebovzatej Panny Márie vo Veľkom Orvišti

• počas týždňa bývajú dve sv. omše, spravidla v stredu a vo štvrtok, v prípade prvého piatku alebo ak sa v týždni vyskytne sviatok, sv. omše sa posúvajú podľa informácií vo farských oznamoch

• v nedeľu vždy o 9:00 hod.
© 2008 fecit agathon