Možnosť podporiť našu farnosť

Sestry a bratia, viacerí ste prejavili ochotu podporiť farnosť zaslaním milodaru na farský účet.
Tu sú bankové koordináty:

názov:   Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Štefana

IBAN:    SK9309000000000283729634